آخرین پست ها

آندلسیزاسیون کردن

🌸#شهیدمرتضیمطهری🌸 از نظر قرآن محال است قومی روی سعادت را ببیند و افرادش فاسدالاخلاق باشند.آیا می دانید ملت هایی که می خواهند ملت های دیگر را ضعیف و ناتوان کنند و استعمار نمایند از چه راهی وارد می شوند؟ راه فساد اخلاق.اندلس اسلامی،یک تجربه بسیار روشن در این زمینه است؛ …

ادامه مطالب

شهادت حضرت حمزه

شهید مرتضی مطهری حمزه از مهاجرین بود،از مکه آمده بود. کسی را در مدینه نداشت. پیغمبراکرم وقتی آمد و داخل مدینه شد دید از خانه سایر شهدا گریه بلند است جز خانه عمویش حمزه. فقط یک جمله فرمود:عمویم حمزه گریه کننده ندارد.این خبر در مدینه پیچید .تمام کسانی که شهید …

ادامه مطالب

شبهه تعطیلی مناسک و مراسم دینی و ناکارآمدی برخی مفاهیم دینی

مسلمانان ادعا می کنند که دین و مفاهیم اسلامی برای حل بحران ها در عصر مدرن پابه پای علم و دانش جایگاه و کارایی دارد و حال انکه با شیوع ویروس کرونا شاهد تعطیلی مناسک و مراسم دینی و ناکارآمدی برخی مفاهیم دینی از جمله، دعا، توکل، توسل و … …

ادامه مطالب

برخی از محصولات