سرود های دانش آموزی

سرود های دانش آموزی – متن+آهنگ

دانلود سرود های دانش آموزی + متن و آهنگ بیکلام و با کلام
آرشیو بزرگ سرود های دانش آموزی در گروه بندی های مشخص که به صورت رایگان جهت استفاده عزیزان قرارداده شده است.
در این مجموعه تمامی عناوین همراه با آهنگ با کلام ، آهنگ بیکلام و متن شعر ها موجود است.

 • انقلابی،دهه فجر
 • دفاع مقدس، حماسی
 • کودک و نوجوان
 • مذهبی

سرود یار دبستانی من
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود یار دبستانی من

متن سرود یار دبستانی من

يار دبستاني من ، با من و همراه مني
چوب الف بر سر ما، بغض من و آه مني
حک شده اسم من و تو، رو تن اين تخته سياه
ترکه ي بيداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

دشت بي فرهنگي ما هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد ، مرده دلاي آدماش
دست من و تو بايد اين پرده ها رو پاره کنه
کي ميتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه ؟

يار دبستاني من ، با من و همراه مني
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه مني
حک شده اسم من و تو ، رو تن اين تخته سياه
ترکه بيداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

×××

يار دبستاني من ، با من و همراه مني
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه مني
حک شده اسم من و تو ، رو تن اين تخته سياه
ترکه ي بيداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

دشت بي فرهنگي ما هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد، مرده دلهاي آدماش
دست من و تو بايد اين پرده ها رو پاره کنه
کي ميتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه ؟

يار دبستاني من ، با من و همراه مني
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه مني
حک شده اسم من و تو ، رو تن اين تخته سياه
ترکه ي بيداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

سرود به به چه حرف خوبی
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود به به چه حرف خوبی

متن سرود به به چه حرف خوبی

به به چه حرف خوبي آن شب امام ما گفت

حرفي که خواب دشمن از آن سخن برآشفت

حرف امام اين بود: در سرزمين ايران ،

پاينده است اسلام، تا هست نور ايمان

ما بچه‌هاي ايران جنگيم تا رهائي

ترسي به دل نداريم از رنج و بي غذايي

فريادمان بلند است، نهضت ادامه دارد

حتي اگر شب و روز بر ما گلوله بارد

×××

از توپ و تانک دشمن، هرگز نمي ‌هراسيم

دشمن گياه هرز است، ما مثل تيغ و داسيم

دشمن خيال کرده، ما نوگل بهاريم

اما امام ما گفت ما مرد کارزاريم

فريادمان بلند است، نهضت ادامه دارد

حتي اگر شب و روز بر ما گلوله بارد

سرود سرفراز باشی میهن من
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود سرفراز باشی میهن من

متن سرود سرفراز باشی میهن من

سرفراز باشي ميهن من .. اي فدايت جان و تن من
پر بها تر از زر و گوهر .. خاک پاک تو وطن من
سرفراز باشي ميهن من .. اي فدايت جان و تن من
پر بها تر از زر و گوهر .. خاک پاک تو وطن من
يادگارِ خونِ عاشقانِ بي نشان .. تا ابد بود تو را حق نگه دار
اي شميمِ دلنوازِ عشق و معرفت .. سرزمين پاک ما اي ايـــران
دوستت دارم .. مهد دين مــن .. دوستت دارم .. بهترين مــن .. دوستت دارم سرزمين مـن
دوستت دارم .. مهد دين مــن .. دوستت دارم .. بهترين مــن .. دوستت دارم سرزمين مـن
گر بخواهد دمي دشمني هلاک تو .. گر بخواهد کسي يک وجب ز خاک تو
مي شوم تا مرزت روانه … خصم دون، مي رانم ز خانه … خصم دون، مي رانم ز خانه
با سلاحي از خشم و کينه … سينـه اش مـي گيـرم نشانـه … سينـه اش مـي گيـرم نشانـه
دوستت دارم .. مهد دين مـــن .. دوستت دارم .. بهترين مـــن .. دوستت دارم سرزمين مـن
دوستت دارم .. مهد دين مـــن .. دوستت دارم .. بهترين مـــن .. دوستت دارم سرزمين مـن
سرفراز باشي ميهن من .. اي فدايت جان و تن من
پر بها تر از زر و گوهر .. خاک پاک تو وطن من
سرفراز باشي ميهن من .. اي فدايت جان و تن من
پر بها تر از زر و گوهر .. خاک پاک تو وطن من
ايران .. ايران .. ايران ايران ايران ايـران
يادگار خون عاشقان بي نشان .. تا ابد بود تو را حق نگه دار
اي شميم دلنواز عشق و معرفت .. سرزمين پاک ما اي ايـــران

سرود آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو

متن سرود آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو

آمريكا آمريكا ننگ به نيرنگ تو
خون جوانان ما مي چكد از چنگ تو
اي ز شراره ستم شعله به عالم زده
امن و امان جهان يكسره بر هم زده
بر سر هر خرمني در د ل هر گلشني
آتش بيداد تو صاعقه غم زده
ثروت انبوه تو خون دل توده هاست
كين تو بر سينه ها دشنه ماتم زده
دزد جهان خواره اي ديو ستم پاره اي
عقرب جراه اي روبه مكاره اي
جور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نيست
زهر بلا در تو هست شهد صفا در تو نيست
در همه دور زمان چون تو ستم كاره نيست
عامل هر فتنه اي صلح و صفا در تو نيست
آمريكا آمريكا ننگ به نيرنگ تو
خون جوانان ما مي چكد از چنگ تو
در همه گيتي به پاست نائره جنگ تو
گوش جهان خسته طبل بد آهنگ تو
مظهر شيطان تو يي دشمن انسان تويي
اي همه اهريمني سرحد فرهنگ تو
رسم تو عصيانگري كار تو ويرانگري
تيره شده عالم از حيله و نيرنگ تو
دشمن هر ملتي موجب هر ذلتي
سايه هر وحشتي فتنه هر امتي
جور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نيست
زهر بلا در تو هست شهد صفا در تو نيست
در همه دور زمان چون تو ستم كاره نيست
عامل هر فتنه اي صلح و صفا در تو نيست
آمريكا آمريكا ننگ به نيرنگ تو
خون جوانان ما مي چكد از چنگ تو

سرود روز بصیرت
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن شعر روز بصيرت

متن شعر روز بصيرت

پايان فتنه بود در عصر انقلاب
روز بصيرت و پايان فصل خواب
فرياد نسل ما پيچيده در جهان
نقش حضور ما اسطوره ي جهان
از اتحاد ما دشمن شکسته شد
درهاي ظلم و جهل مردانه بسته شد
کشتي فتنه هم آخر به گل نشست
تنديس بندگي با نام حق شکست
روز حماسه بود فصل حضور ما
روز شکوه و عشق روز غرور ما
جاري شده کنون وحدت ميان ما
پيغام لاله ها پيچيده هر کجا
مهر ولايت و حب اماممان
پيچيده در دل و جان و کلاممان
کشتي فتنه هم آخر به گل نشست
تنديس بندگي با نام حق شکست
سرود رهبری (چشم تمام کائنات)
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن شعر رهبري (چشم تمام کائنات)

متن شعر رهبري (چشم تمام کائنات)

چشم تموم کائنات سوي عنايت علي رهبر ما خامنه اي تحت حمايت علي
رهبر فرزانه ما اي علي روزگار وارث خونهاي پاک و از خميني يادگار
يا علي جان مقتداي من تويي رهبر من ، مرجع من ، پيشواي من توي
ما ديگه نميگذاريم دستاي تو بسته بشه مثل حيدر دلت از امت خود خسته بشه
مثل سلمان و ابوذردر خونت مي شينيم آخه توچهره تو تصوير حيدر مي بينيم
بذار تا هرچي مي خوان ، بگن ولي ،ما همينيم توي چهره علي عکس خميني مي بينيم
وقتي تو حرف مي زني اشکاي ما جاري مي شه اگه تو گريه کني ذخم دلا کاري مي شه
رفقا بيايد با هم قدر علي رو بدونيم تا دم آخر باهاش همه بسيجي بمونيم
خون تو رگهامون و هديه به رهبر مي کنيم پاي عشقش با همه سختي ها ما سر مي کنيم
حرف تو براي ما حرف امام زمونه تا دم آخر آقا تو سينه هامون مي مونه
حرف تو براي ما حرف امام زمونه تا دم آخر آقا تو سينه هامون مي مونه
سرود بهمن خونین
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن شعر بهمن خونین

متن شعر بهمن خونین

آمده موسم فتح ایمان
شعله زد بر افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاریخ
لاله سر زد ز خون شهیدان
لاله ها قامت سرخ عشق اند
سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را
از ازل با شهادت سرشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را
از ازل با شهادت سرشتند
بهمن خونین جاویدان ///// تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان
مقدمت را اماما شهیدان
با نثار تن خود گشودند
خونشان فرش راه تو بادا
عاشق پاک راه تو بودند
آمدی با پیامت خمینی
از رهایی و از غم سرودی
آنکه بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی تو بودی
آنکه بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی تو بودی
بهمن خونین جاویدان ///// تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان
در دل تار شهر شهیدان
دست غمخوار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی
از دیار عروج و خدایی
در دل تار شهر شهیدان
دست غمخوار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی
از دیار عروج و خدایی
در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد
بوی نسل شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد
در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد
بوی نسل شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد
بهمن خونین جاویدان ///// تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان
بهمن خونین جاویدان ///// تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان ///// تا ابد زنده یاد شهیدان

سرود گلبانگ وحدت
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن گلبانگ وحدت

متن گلبانگ وحدت

روييده در گلزار ميهن
صد ها هزاران گل به هر جا
با کوشش و سعي من و تو
ايران ما سبز است و زيبا
ايران، هميشه خرم و شاد
ماني، تو جاودان و آزاد
در سايه ي لطف خداوند
با وحدت ما گردي آباد
اي هم سفر تا مرز فردا
هم کيشي و هم ميهن من
با توليدات ملي ما
دنياست در دست تو و من (۲)
اينک به فرمان خداوند
با قلبي از اميد لبريز
سر کش نداي وحده را
اي امت از عشق لبريز
از پرتو نور الهي
ما هم دليم و هم نواييم
ما هم صدا با رهبر خود
گلبانگ وحدت مي سراييم (۲)

سرود ایران زیبا
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود ایران زیبا

متن سرود ایران زیبا

( ای تا ابد در یاد من ایران زیبا
روشن شده چشمان من از خواب دنیا ) (۲)
( من با سرود نام تو پرواز کردم
این قصه را با مهر تو آغاز کردم ) (۲)
در سینه ام عشق تو را دارم نهفته
این بال و پر از عشق تو در من نهفته
می خوانمت ای کهکشان آرزو ها
ای تا ابد در یاد من ایران زیبا
ای دامنت گلگون ز باران شقایق
ای خانه سبز پرستوهای عاشق
( قلبم ز فرزندان خود پاک و امید است
از نام تو روی دماوندت سپید است ) (۲)
سبز و سپید و سرخ پوشی خانه ما
ای تا ابد در یاد من ایران زیبا
ای سرزمین لاله ها پاینده باشی
در سایه الطاف یزدان زنده باشی
( نور خدا در آسمانت جلوه گر باد
نامت بلند و آب و خاکت پر گهر باد ) (۲)
جان می دهم تا در جهان باشی برجا
ای تا ابد در یاد من ایران زیبا

سرود امور تربیتی
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود امور تربیتی

متن سرود امور تربیتی

من جوان گل تربیت از تنور زمستان سرد
( با صدای گل نسترن ، تا کند با بدی ها نبرد) (۲)
زنده باد امور تربیتی
هم پدر ، هم معلم ، هم مربیست
خستگی ناپذیر همچو کوه است
بند گل می کنم قامتش را
چون پر از افتخار و شکوه است
با تلاش و کوشش نشاند در دل ما گل مهربانی
در فرا روی ما می نماید ، راه و رسم خوش زندگانی
نام او گشته سرباز مولا ، پیرو راه حق رجایی
داده او تا ابد دست بیعت با شهیدان پاک خدایی
( زنده باد امور تربیتی ، زنده باد امور تربیتی ) (۲)
از سحر تا به شب ، در هیاهو ، تا خدا ، بی نشان ، راز گوید
با نسیم همنوا چون کبوتر ، قصه ی پاک پرواز گوید
با تلاش و کوشش نشاند در دل ما گل مهربانی
در فرا روی ما می نماید ، راه و رسم خوش زندگانی
نام او گشته سرباز مولا ، پیرو راه حق رجایی
داده او تا ابد دست بیعت با شهیدان پاک خدایی
زنده باد امور تربیتی ، زنده باد امور تربیتی ، امورتربیتی زنده باد

 


سرود مرگ بر
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود مرگ بر تازیانه ها

متن سرود مرگ بر تازیانه ها

مرگ بر تازیانه ها تازیانه های بی امان به گرده های بی گناه بردگان
مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه با سقوط علم از اسمان
مرگ بر کشتن جوانه ها
مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها
مرگ بر فساحت دورغ
مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای مین
مرگ بر گورهای دسته جمعی و بند های انفرادی زمین
مرگ بر بریدن نفس مرگ بر قفس
مرگ بر شکوه خارو خس مرگ بر هوس
مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر شراره های شر
مرگ بر سفارت شنود
مرگ بر کودتای دود زنده باد زندگی او
زنده باد زندگی من تو ما یک کلام مرگ بر امریکا
مرگ بر بریدن نفس مرگ بر قفس
مرگ بر شکوه خارو خس مرگ بر هوس
مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر شراره های شر
مرگ بر امریکا
مرگ بر ابولهب یزدید و شمر و ابن سعد مرگ بر زاده زیاد بگو بلند
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات قطع اب
مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب
مرگ بر قتل خنده های روشن علیرضا
مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات ارمیتا
یک کلام مرگ بر امریکاسرود یا حضرت صاحب زمان
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود یا حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم

متن سرود یا حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم

یا حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم
بهر نبردی بی امان آماده ایم آماده ایم
شوری حسینی در جهان یکباره بر پا می کنیم
کاخ سیاه فتنه را نابود و رسوا می کنیم
با هم نماز جمعه را در قدس بر پا می کنیم
مرد و زن و پیر و جوان آماده ایم آماده ایم
یا حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم
بهر نبردی بی امان آماده ایم آماده ایم
بس کن دگر ای خیره سر این حیله و نیرنگ را
افروختی روی زمین تو شعله های جنگ را
حالا ببین پیروزی این انقلاب سنگ را
بهر شکست ظالمان آماده ایم آماده ایم
با عزم پولادینمان تا محو ظلمت از زمین
جانها به فرمان ولی تا انقلاب آخرین
آزادی قدس شریف حمله سوی مستکبرین
ما لشگر مستضعفان آماده ایم آماده ایم
یا حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم
بهر نبردی بی امان آماده ایم آماده ایمسرود بشکن تو سکوت جهان
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود بشکن تو سکوت جهان

متن سرود بشکن تو سکوت جهان

بشکن تو سکوت جهان
برخیز و دوباره بخوان
فریاد بزن بی امان:
مرگ بر آمریکا

با سوره والعادیات
با آیه تبت یدا
برخیز و بگو یکصدا:
مرگ بر آمریکا

شور لحظات من است
فریاد حیات من است
رمی جمرات من است:
مرگ بر آمریکا

با سوره والعادیات
با آیه تبت یدا
فریاد بزن یکصدا:
مرگ بر آمریکا

شد کرب و بلا هر کران
نفرین بر کودک کشان
بر حرمله های های زمان
مرگ بر آمریکا

ماییم و راه امام
راه جهاد و قیام
ذلت به ما شد حرام
هیهات من الذله

دشمن کجا تواند
ما را عقب براند
باید جهان بداند
هیهات من الذله

جز راه حق نپوییم
جز کربلا نجوییم
گفتیم و باز گوییم
هیهات من الذله

ما را نبود جز راه امام و شهیدان/ راه ایمان
باشد دلمان مردانه بر آن عهد و پیمان/ تا بُود جان
مردانه به میدان بگو
با یاد شهیدان بگو
با همت و چمران بگو:
مرگ بر آمریکا…

بر لب ما، زمزمه ی یا حسین است/ یا حسین است
بیعت ما، تا به ابد با حسین است/ با حسین است
کل یوم عاشورا
کل ارض کربلا
هیهات مناالذله
مرگ بر آمریکا…سرود قهرمان قصه ها
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود قهرمان قصه ها

متن سرود قهرمان قصه ها

اي بسيجي سرباز نام آور
مايه ي شور و افتخار
اي فدايي اي ياور رهبر
با دلي بي صبر وقرار
(سرو سر بايد چون شهيدان شد مظهر خشم کردگار
چون علي بايد مرد ميدان شد اقتدا کن بر ذوالفقار ) (۲)
اي شهيدان خدايي راهتان پاينده باد
اي سبک بالان عاشق نامتان پاينده باد
ما بايد قهرمان قصه ها باشيم
( مثل همت چون حسين سر جدا باشيم ) (۲)
ما بايد باشهامت باخدا باشيم
( مي خواهيم اي شهيدان چون شما باشيم ) (۲)سرود شهید فهمیده
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود شهید فهمیده

متن سرود شهید فهمیده

او از تبار پاک خورشید
از نسل سرخ لاله ها بود
سر شار از آینه و نور
لبریز از مهر و صفا بود
در بی کران آبی عشق
مثل پرستویی رها بود
در سینه ی دریایی رود
یک آسمان عطر دعا بود
در قلب پاکش نور ایمان
( در خاطرش غوغا به پا بود ) (۲)
در آرزوی سرخ پرواز(۲)
در آرزوی کربلا بود (۲)
(درس شهامت را ز برداشت
هم با شهادت آشنا بود ) (۲)
او نوجوانی انقلابی
هم سن ما، هم سال ما بود
فهمیده عطر جبهه می داد
( فهمیده مرد جبهه ها بود ) (۲)سرود رهرو فهمیده
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود رهرو فهمیده

متن سرود رهرو فهمیده

عاشق و دلداده منم رهرو فهمیده منم
هم دل و هم سنگر او صبح ظفر دیده منم
مشعل ایمان به کفم راه علی راه من است
عزت قرآن و وطن در دل و در جان من است
جای مرا خوانده امام مدرسه ی عشق و وفا
درس من از روز ازل بوده توکل به خدا
در خط مولای خودم خامنه ای جان من است
چهره ی نورانی او شمع شبستان من است
عاشق و دلداده منم رهرو فهمیده منم
هم دل و هم سنگر او صبح ظفر دیده منم
مشعل ایمان به کفم راه علی راه من است
عزت قرآن و وطن در دل و در جان من است
جای مرا خوانده امام مدرسه ی عشق و وفا
درس من از روز ازل بوده توکل به خدا
در خط مولای خودم خامنه ای جان من است
چهره ی نورانی او شمع شبستان من است

سرود بسیج دانش آموزی
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود بسیج دانش آموزی

متن سرود بسیج دانش آموزی

شکوفه دردل امت بهار روشن وحدت
به نام نامی ایران ، به نام دولت وملت
به گلبانگ شهیدانش ، نسیم سبز ایمانش
پیام تازه ایی دارد برای نوجوانانش
پیام تازه باور ، شروع فرصتی دیگر
برای اعتلای حق ، به هرمیدان به هر سنگر
بلندای ستم سوزی ، بسیج دانش آموزی
چراغ باغ پیروزی ، بسیج دانش آموزی
شکوفه در دل امت ، بهار روشن وحدت
به نام نامی ایران ، به نام دولت و ملت
به رسم دانش آموزان ، به پا از سر ایمان
بجوشد ازهمه دلها ، شود آیینه قران
شده باغ بهار ما ، امید و اقتدارما
بسازد در جهان جاری سرود افتخارما
بلندای ستم سوزی ، بسیج دانش آموزی
چراغ باغ پیروزی ، بسیج دانش آموزی

سرود وحدت
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود وحدت

متن سرود وحدت

اسلام خورشیدی است بر ظلمت دنیا اسلام پیمانی است بین برادرها
دشمن همه فتنه دشمن همه تزویر خون شهید اما ، خورشید راه ما
نور قرآن روشنی بخش دل امت رحمت للعالمین آیینه ی وحدت
ای مسلمان فتنه ی دشمن بده بر باد تا تنفس در سینه داری سر بده فریاد

من سرباز اسلامم در سینه ام قرآن من سرباز اسلامم آماده ی فرمان
ما در سایه ی وحدت هستیم تا پایان

مرز دو راهی ها یک خط باریکه فانوستو بردار این جاده تاریکه
در حیله ی دشمن مرد بصیرت باش در سایه ی اسلام ، اهل حقیقت باش
دست تو در دست من بر ضد استبداد تا نفس در سینه دارم میزنم فریاد
دست من در دست تو بر ضد استبداد تا نفس در سینه داری سر بده فریاد

من سرباز اسلامم در سینه ام قرآن من سرباز اسلامم آماده ی فرمان
ما در سایه ی وحدت هستیم تا پایانسرود شهدای مدافع حرم
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود شهدای مدافع حرم

متن سرود شهدای مدافع حرم

ای شهیدان ای شهیدان عزت ما از شما ای غیوران حسینی غیرت ما از شما
پاسبان خیمه های زینبید و جان به کف در ره یاری حق بازو به بازو صف به صف
آبروی ما از شهیدان است زنده این خاک از خون یاران است
پر زبختی ها خاک ایران است این امنیت از برکت خون حسینی هاست
راه خمینی وارث خونهای عاشوراست به خدا که ای شهیدان همه چون دو نور عینید
همه عاشقا فداتون که فدایی حسینید فاطمیون شد مرکز دلها
مادرم زهرا نقش پرچم ها وعده گاه ما مسجد القصی
ما با شهیدان حرم پیمان خون بستیم تا لحظه ی آخربه پای کربلا هستیم
الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ عاشوراست لبیک یازینب از جان و از دلهاست لبیک یا زینب
ذکر امام ماست لبیک یا زینب
واژه به واژه نام زینب رمز عاشوراست این امنیت از برکت خون حسینی هاست
الله اکبر خمینی رهبر
دشمن بداند ما موج خروشانیم زاییده بحریم فرزند طوفانیم
در سنگر اسلام بگذشته از جانیم
بازو به بازو صف به صف آماده ی جنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده ی جنگیم

بچه های بهشت” الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ”سرود نهضت شهادت
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن نهضت شهادت

متن نهضت شهادت

ای شکفته در نگاهتان ، گل ستاره ها
ای طنین در نوایتان ، خروش زندگی
قامت بلندتان ، شکوه استوار
بر لب شما شکفته شعر جاودانگی
پاکتر از درس روح روشن نسیم ، سبزتر ز نام نامی بهار
تا همیشه سرخ پوش و لاله وش ، مثل آبشار و رود بیقرار
راه پاکتان طریق سرخ عشق ، رهروان راستین کربلا
شاهدان صبر و استقامتید ، با کلام قهرمان و همصدا
وارثان پاک باز حیدرید ، جان نثاران راه سرمدی
حافظان دین و میهن و امام ، پاسداران نهضت محمدی
با شمایم که شب را شکسته اید ، با شما شهیدان عرصه ی جهاد
راهتان هماره مفتخر به عشق ، یادتان همیشه جاودانه باد
خاک پاک میهن ، کشته سرخ و گلگون
از خروش یاران شهیدمان ، افتخار و عزت ، نهضت شهادت
یادگار مردمان رشیدمان
( یادتان ، یادتان ، همیشه جاوادانه باد ) (۲)

سرود گل های شادی
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود گل های شادی

متن سرود گل های شادی

( گل های شادی پژمرده بودند
مردم زغصه افسرده بودند
ظلم و سیاهی بیداد می کرد
هر کس ز بیداد فریاد می کرد
آمد خمینی مانند خورشید
بر قلب مردم تابید و تابید
فریاد کردیم الله اکبر
پیچیده با گلبانگ رهبر
پر زد سیاهی از روی ایران
شد کشور ما از نور تابان
از راه آمد گویی بهاران
از لاله پر شد هر جای ایران) (۲)

 


سرود سپاس معلم
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود سپاس معلم

متن سرود سپاس معلم

سپاس ، سپاس ، معلم سپاس
سلام من به تو ، اي طلوع جاويد طلايه دار نور ، باغبان خورشيد
( شده جهان من روشن از حضور تو نگاه من شده جلوه گاه نور تو ) ( ۲ )
بر چهره ات نقش صلابت لبخند تو صبح سپيد است
در سينه ي درياييت عشق در چشم بيدارت اميد است
سپاس ، سپاس ، معلم سپاس
شكفته در دلم مهر آسمانيت هميشه پرفروغ ، شمع مهربانيت
( چراغ راه من علم و دانش تو بود دلم به ياد تو شعر عاشقي سرود ) ( ۲ )
با سلاح دانش در مسير دين رفتي به جنگ تيرگي ها
نقشي كشيدي جاودانه بر صفحه ي انديشه ما
سپاس ، سپاس ، معلم سپاس
سرود سن تکلیف
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود سن تکلیف

متن سرود سن تکلیف

به سن تکليف
رسيده ام من
نه سال دارم
سپيده ام من
خوشا به حالم
با اين سعادت
مي گيرم امسال
جشن عبادت
عبادت من
چه دلنشين است
نماز مؤمن
ستون دين است
خداپرستي
باشد طريقم
با اهل تقوا
يار و رفيقم
بيزارم از بد
من خوب هستم
نزد خداوند
محبوب هستم
جشن شکفتن
فرخنده بادا
خورشيد ايمان
تابنده بادا
سرود همیاران پیشگیری
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود همیاران پیشگیری

متن سرود همیاران پیشگیری

ما همیاران پیشگیری ، نوجوان و پر غروریم
سالم و پاک و عزیز و از تباهی ها به دوریم
ما همیاران پیشگیری ، حامیان عزتیم
افتخار میهنیم ، اسوه های همتیم
ما به راه دانش ، با تلاش و کوشش
هرگز نکن با شیطان همکاری و سازش
بهر خود اندیشه کن ، معنویت پیشه کن
بر خاک اقتدارت ( صادقانه ریشه کن )(۲)
من خواستم توانستم ، توانستم ، (گر بخواهی میتوانی)(۲) ، تو را یاری میکنم
در جمع خانواده ، هاهاها ، درکلاس و مدرسه
در هرکجا که باشی ، (نوجوان سالمی )(۲)
در خانه و محله ، هاهاها ، در خیابان وکوچه
در هرکجا که باشی (افتخارمیهنی )(۳)
سخن اولیایت را گوش کن ، دوستان ناباب را فراموش کن
گرتو خواهی ، گرتو خواهی ، نشوی رسوا ، نشوی رسوا
دراین دنیای وانفسا ، توکل کن برخدای بی همتا
من خواستم توانستم ، توانستم گر بخواهی می توانی
گر بخواهی می توانی ، تو را یاری می کنم
ما همیاران پیشگیری ، نوجوان و پر غروریم
سالم و پاک و عزیز و از تباهی ها به دوریم
ما همیاران پیشگیری ، حامیان عزتیم
( افتخار میهنیم ، اسوه های همتیم )(۳)
سرود بابا آمد
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود بابا آمد

متن سرود بابا آمد

تق تق تق بر در زد بابا از بیرون امد
رفتم دررا وا کردم شادی را پیدا کردم وقت
بابا را دیدم فوری او بوسیدم
بابا امد نان اورد باخنده اش جان اورد
بابا امد به به به مامان خندید قه قه قه
با او روشن شد خانه/ او شمع و ما پروانه
مصطفی رحمان دوست

سرود ایران زیبا
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود ایران زیبا

متن سرود ایران زیبا

زیبا زیبا زیبایی ای ایران
میهم خوب مایی ای ایران
هم کوه و جنگل داری هم صحرا
هم باغ وبستان داری هم دریا
من یک دنیا خاکت را دارم دوست
خاک خوب و پاکت را دارم دوست

اسدالله شعبانی

سرود جشن در آسمان
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود جشن در آسمان

متن سرود جشن در آسمان

وقت غروب است خورشید زیباست
مثل عروس است از دور پیداست
یک ابر نازک افتاده رویش
مانند یک تور بر روی مویش
داماد پس کو؟ او توی راه است
من شک ندارم آقای ماه است
جشن عروسی در آسمان هاست
صدها ستاره مهمان آن هاست
ناصر كشاورز

سرود مهربان تر از مادر
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود مهربانتر از مادر

متن سرود مهربانتر از مادر

مهربانتر از مادر
مهربان ترین
مهربانتر از مادر
مهربانتر از بابا
مهربانتر از آبی
با تمام ماهیها
مهربانتر از گلها
با دو بال پروانه
مهربانتر از ابری
با گیاه،با دانه
مهربانتر از خورشید
با گل و زمینی تو
تو خدا،خدا هستی
مهربانترینی تو

شاعر : افسانه شعبان نژاد

سرود راه مدرسه
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود راه مدرسه

متن سرود راه مدرسه

راه مدرسه
باز هم موی مرا/مادرم شانه زده
روی پیراهن من /نقش پروانه زده
مادرم داده به من/کیف زیبای مرا
هست امروز قشنگ/همه چیز و همه جا
پدرم باز مرا/می سپارد به خدا
می کشد بر سرمن/دست پر مهرش را
روی لب های همه/خنده مهمان شده اس
موقع رفتن من/به دبستان شده است!
افسانه شعبان نزاد

سرود سبز سبز
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود سبز سبز

متن سرود سبز سبز

سنگ وسنگ وسنگ کوهسار ها
شر وشر و شر آبشار ها
***
صاف و صاف و صاف جویبارها
سبز وسبز وسبز کشتزارها
***
باز وباز وباز چشم آفتاب
شاد وشاد وشاد خنده ها ی آب
***
غصه ها همه دور و دور و دور
کار زندگی جور و جور و جور

محمود کیانوش

سرود زردآلو
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود زردآلو

متن سرود زردآلو

رنگین است
خوش مزه
شیرین است

رویش زرد
بیمار است
لپش سرخ
تب دار است

مغزش را
چون بادام
بشکن زود
دام ، دام ، دام

هم خوش رو
هم خوش بو
زرد و سرخ
زردآلو

مصطفی رحماندوست

سرود پاییز
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود پاییز

متن سرود پاییز

برگ خش خش می کند باد هوهو می کند
برگ های زرد را باد جارو می کند
می رسد از مدرسه باز هم آواز زنگ
آمده از راه دور فصل پاییز قشنگ
شکوه قاسم نیا

سرود معلم
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود معلم

متن سرود معلم

معلم ای فروغ جاودانی
معلم مهر پاک آسمانی
زتو روشن چراغ علم و دانش
بهار بی خزان آفرینش
شب تاریک قلبم از تو روشن
شکفته مهر تو در سینه من
کلامت آیه های مهربانی
نگاهت نور ماه جاودانی
تویی تا زین گلستان سر برآرد
نشان از طرح لبخند تو دارد
معلم ای فروغ جاودانی
معلم مهر پاک آسمانی
زتو روشن چراغ علم و دانش
بهار بی خزان آفرینش
ندارد علم تو انداره و مرز
پیامت جملگی پند است و اندرز
تو خورشیدی که می تابی به دلها
تو بارانی به کام خشک صحرا
یگانه رهنمای زندگانی
معلم ای فروغ جاودانی
بمان با من همیشه یار و همراه
تا نگردم ز راه راست گمراه
معلم ای فروغ جاودانی
معلم مهر پاک آسمانی
زتو روشن چراغ علم و دانش
بهار بی خزان آفرینش

 


سرود خواهر خورشید
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود خواهر خورشید

متن سرود خواهر خورشید

میون شلوغی شهر تا دلی دوباره گم شد
یادش افتاد که تو هستی پا شد و راهی قم شد
روبه روی گنبد تو قلبامون میشن کبوتر
تشنه یه جرعه نوریم فاطمه دختر کوثر
سلام ای خواهر خورشید سلام ای حضرت بارون
به شوق مهربونی هات دوباره اومده مهمون
چه غریبونه یه عاشق پیش تو رضا ، رضا کرد
گره ها شو دستای تو چقد عاشقونه واکرد
حالا که مدینه دور ِ تو بیا و مادری کن
با نگات ملیکه قم این دِلا رو کوثری کن
سلام ای خواهر خورشید سلام ای حضرت بارون
به شوق مهربونی هات پیش تو رضا ، رضا کرد
از حرم تا جمکرانم جاده ای چشم انتظاره
تا همین روزا رو خاکش آقامون قدم بذاره
گنبد طلایی تو به دل همه نشسته
با چه امیدی رسیدن زائرای دل شکسته
سلام ای خواهر خورشید سلام ای حضرت بارون
به شوق مهربونی هات پیش تو رضا ، رضا کرد
یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه
سرود رسول عشق
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود رسول عشق

متن سرود رسول عشق

ای رسول عشق ای کوه کلام ای طنین واژه ای سیل پیام
ای اذان مست ای تکبیر ما ای محمد وصف¬های آفتاب
ای داری بوی یاس و نسترن از حریر مهر داری پیرهن
ای گل سرخ ای تجلای بهار ابر رحمت بر کویر ما ببار
ای زلال آب ای همتای موج ای محمد ای که میمانی در اوج
( نبی الله صفی الله ولی الله بشیر الله ختام الانبیاء یا رسول الله یا رسول الله ) ۲
( ای بهار وحی در باغ زمین غربت تلخ مسلمانان ببین
یا محمد ای رسول مهربان یا محمد خاتم پیغمبران ) ۲
تو اجابت کن دعای خوانده را دستگیری کن دل درمانده را
زخم صدها غصه در آواز ماست خنجری در سینه¬های باز ماست
تا نخشکد بوته‌ی ایمان ما دستمان گیر ای رسول مهربان
( نبی الله صفی الله ولی الله بشیر الله ختام الانبیاء یا رسول الله یا رسول الله )۲

سرود دریادلان تشنه لب
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود دریادلان تشنه لب

متن سرود دریادلان تشنه لب

گریه کن ای ابر ، باران گریه کن
گریه کن بر دامن صحرای سرخ
گریه کن تا قطره ی آبی رسد
برگلوی تشنه ی گلهای سرخ
وقت باران است آه ای آسمان
بر تن تبدار این صحرا ببار
بشکن این بغض غریب و سرد را
بر گداز ظهر عاشورا ببار
از هجوم دشمنان دل سیاه
ساقه های سبز را بی سر ببین
بر زمین داغ دشت کربلا
لاله های سرخ را پرپر ببین

سرود روح سپیده
متن شعر
آهنگ با کلام
آهنگ بی کلام

متن سرود روح سپیده(امام زمان)

متن سرود روح سپیده(امام زمان)

( تو را می خوانم ای روح سپیده
تو را ای نور ناب جاودانی ) (۳)
تو را ای روشنای تیرگی سوز
تو را ای تک سوار آسمانی
بیا از جاده های روشن نور
بران بر پهنه این دشت غمناک
بیا و تازه کن با شبنم عشق
گلوی خشک صحرای عطشناک
بیا تا ساقه پژمرده ام باز
ز پژواک نگاهت جان بگیرد
بیا تا از زلال چشمهایت
سراب تشنگی آرام بگیرد
تو را می خوانم ای روح سپیده
تو را ای نور ناب جاودانی
تو را ای روشنای تیرگی سوز
( تو را ای تک سوار آسمانی ) (۲)
شود محو وقار دست هایت
خزان برگ خیز کوچه باغ ها
چکد از دست ابر مهربانت
به روی ساقه ی خشکیده باران
بیا در این شب جان سوز غیبت
غمی سنگین گرفته دلم را
بیا ای مرد فرداهای روشن
( بیا و بشکن این یلدای غم را ) (۲)

 


این صفحه در حال بروز رسانی می باشد.

منتظر عناوین بیشتر باشید…

۱۱ نظرها

 1. سلام.
  بسیار ممنون بابت سرودهای زیبا …

 2. سلامـ?
  دمتون گــرم
  خداخیرتون بده

 3. سلام خیلی ممنون برای آهنگها
  اگر آهنگ بی کلام شعر عید سامی یوسف رو بخواهیم شما دارین ؟

 4. با سلام و سپاس از سرودهای زیبایتان
  آموزشگاه ما سرود رسول عشق را برای جشنواره انتخاب نموده و بچه ها در حال تمرین کردن هستند اما متاسفانه نام شاعر و آهنگساز را پیدا نکردیم . اگر امکان دارد نام شاعر و آهنگساز رسول عشق را مرقوم نمائید .
  با تشکر
  همکار فرهنگی

 5. من یه شعر میخوام هرچه میگردم نیست سرودش امون از مصیبتای کربلا.. میشه بم بگین چطور بتونم دانلودش کنم؟

 6. سلام لطفا سرود خلیج فارس رو بزارید هرچی گشتم پیداش نکردم
  نامت خلیج فارس

 7. متن سرود خلیج فارس یه چیزی تو همین مایه هاس

  گر دست دشمنم سویت شود بلند آن دست بشکنیم چون موج و صاعقه (اینجاشو نمیدونم) از ریییییییییشه افکنیییییییییییم
  نامت خلیج فاااااااااارس

 8. امیر مصطفی بیاتی

  سلام
  خیلی خیلی خیلی عالی
  حرکت در رشد امور فرهنگی مساجد مدارس و …

 9. من یه شعر میخوام هرچه میگردم نیست سرودش امون از مصیبتای کربلا.. میشه بم بگین چطور بتونم دانلودش کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سوال امنیتی پاسخ دهید *