کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

آموزش سوره تین از طریق بازی (بازی باغ زیتون)

کودکان دست یکدیگر را گرفته، به صورت دایره می ایستند و منظره یک باغ را نشان میدهند. دو نفر از کودکان به عنوان فروشنده و خریدار انتخاب شده، وارد دایره (باغ زیتون و انجیر) می شوند. خریدار از فروشنده می پرسد: باغ زیتون می فروشی؟ باغ انجیر می فروشی؟ فروشنده می گوید؟ بله بله، باغ زیتون می فروشم. باغ انجیر می فروشم. خریدار می گوید: باغ زیتونت به چند؟ باغ انجیرت به چند؟ فروشنده: همه ی سوره تین. خریدار می گوید: این که خیلی گرانه – تازه باغت کوچیکه. فروشنده با تعجب می گوید: کوچک؟! و با اشاره بچه ها را نشان می دهد. در این زمان کودکان باید دستهای خود را باز کنند. و هر کدام یک قدم عقب تر بروند و دایره را خیلی وسیع تر کنند. دوباره خریدار می گوید باغ شما که درخت ندارد. فروشنده به کودکان علامت می دهد. کودکان دستهای خود را بالا می برند و درخت می شوند. خریدار دوباره می گوید: باغتان میوه هم داره؟ فروشنده دوباره علامت می دهد و کودکان یک دست خود را به نشانه میوه پایین می آورند.

خریدار می گوید: من می خرم باغ تو را – این باغ زیتون تو را- اما برات می خونم فقط آیه یک را

وبعد آیه یک را می خواند – و بعد کودکان آیه یک را با او تکرار می کنند.

فروشنده: این باغ زیتون تا آیه یک نمیدم. اگر که باغ زیتون می خوای زودی بخون آیه دو.

خریدار: من میخرم باغ تو را – این باغ زیتون تو را – حالا برات میخونم آیه دو را

 و بعد آیه دو را می خواند و بچه ها هم با او تکرار می کنند.

فروشنده: صد آفرین – صد آفرین – حالا اگر بخونی برای من آیه سه – این باغ زیتون مال تو

خریدار: من میخرم باغ تو را این باغ زیتون تورا – آیه سه هم میخونم.

شما میتوانید با توجه به محتوای سوره ها این بازی را تغییر داده و اجرا کنید.

https://telegram.me/amoorohani ؛ کانال عمو روحانی-مطالب ویژه کودک و نوجوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به سوال امنیتی پاسخ دهید *