کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

شهادت حضرت حمزه

شهید مرتضی مطهری

حمزه از مهاجرین بود،از مکه آمده بود. کسی را در مدینه نداشت. پیغمبراکرم وقتی آمد و داخل مدینه شد دید از خانه سایر شهدا گریه بلند است جز خانه عمویش حمزه. فقط یک جمله فرمود:عمویم حمزه گریه کننده ندارد.این خبر در مدینه پیچید .تمام کسانی که شهید از خودشان داشتند؛…همه خانه هایشان را رهاکردند و رفتند و گفتند ما باید برویم برای عموی پیامبر گریه کنیم.از آن روز سنت شد که هروقت برای هر شهیدی می خواستند بگریند،اول می رفتند خانه حمزه عموی پیامبر به یادحمزه شهید به یاد حمزه سیدالشهدا می گریستند .لقب سیدالشهدا متعلق به حمزه شد .اما امام حسین که شهید شد این لقب از حمزه به سیدالشهدا انتقال پیدا کرد.

کتاب نهضت حسینی صفحه ۱۳۰و۱۴۰

واحد رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به سوال امنیتی پاسخ دهید *