سید محمد کاظم عبادی

شهادت حضرت حمزه

شهید مرتضی مطهری حمزه از مهاجرین بود،از مکه آمده بود. کسی را در مدینه نداشت. پیغمبراکرم وقتی آمد و داخل مدینه شد دید از خانه سایر شهدا گریه بلند است جز خانه عمویش حمزه. فقط یک جمله فرمود:عمویم حمزه گریه کننده ندارد.این خبر در مدینه پیچید .تمام کسانی که شهید …

ادامه مطالب

شبهه تعطیلی مناسک و مراسم دینی و ناکارآمدی برخی مفاهیم دینی

مسلمانان ادعا می کنند که دین و مفاهیم اسلامی برای حل بحران ها در عصر مدرن پابه پای علم و دانش جایگاه و کارایی دارد و حال انکه با شیوع ویروس کرونا شاهد تعطیلی مناسک و مراسم دینی و ناکارآمدی برخی مفاهیم دینی از جمله، دعا، توکل، توسل و … …

ادامه مطالب

ورودحضرت مسلم به کوفه

مسلم به خانه ای آمده،#جوار و #پناه خواسته است. ممکن بود از اول به او اجازه ندهند، راهش ندهند. ولی بعد که جوار داد نباید خیانت کند. البته تکلیف نمی کنند که تو حتما دفاع هم بکن، ولی بعد گزارش دادن و اطلاع دادن به ابن زیاد که مسلم اینجاست، …

ادامه مطالب