کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت روحانون حج اهل سنت سال ۹۶

به لطف خدای متعال،امسال نیز قبولدار  اجرای دوره آموزشی بدو خدمت روحانیون کاروان های حج اهل سنت در شهر مقدس مشهد شدیم.

این دوره آموزشی ۳۰ روزه که به درخواست بعثه مقام معظم رهبری در امو اهل سنت می باشد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ با برنامه ریزی های انجام گرفته توسط معاونت اردویی موسسه فرهنگی نور و نشاط در هتل فاخر مشهد آغاز گردید. افراد شرکت کننده در این دوره از استان های گلستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی،آذربایجان غربی و کرمانشاه حضور داشتند.

برنامه کلاسی این دوره به شرح ذیل می باشد.

برنامه کلاسی دوره بدو خدمت ۹۶

برنامه کلاسی دوره بدو خدمت ۹۶

تاریخ ۹:۳۰-۸:۰۰ ۱۰:۳۰-۹:۴۵ ۱۱:۳۰-۱۰:۴۵ ۱۵:۳۰-۱۴:۰۰ ۱۶:۴۵-۱۶:۰۰ ۱۸:۰۰-۱۷:۱۵
پنج شنبه

۵/۱۱/۹۶

افتتاحیه افتتاحیه تفسیر آیات حج

استاد رهبر

جریان شناسی – استاد بخشی جریان شناسی – استاد بخشی جریان شناسی – استاد بخشی
جمعه

۶/۱۱/۹۶

جریان شناسی – استاد بخشی جریان شناسی – استاد بخشی جریان شناسی – استاد بخشی تفسیر آیات حج

استاد رهبر

تفسیر آیات حج

استاد رهبر

تفسیر آیات حج

استاد رهبر

شنبه

۷/۱۱/۹۶

تفسیر آیات حج

استاد رهبر

تفسیر آیات حج

استاد رهبر

تفسیر آیات حج

استاد رهبر

تفسیر آیات حج

استاد رهبر

تفسیر آیات حج

استاد رهبر

تفسیر آیات حج

استاد رهبر

یکشنبه

۸/۱۱/۹۶

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

دوشنبه

۹/۱۱/۹۶

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

سه شنبه

۱۰/۱۱/۹۶

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

فقه مقارن –استاد امامیان

 

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

چهارشنبه

۱۱/۱۱/۹۶

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

پنج شنبه

۱۲/۱۱/۹۶

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

تاریخ تحلیلی اسلام

استادقائدان

جمعه

۱۳/۱۱/۹۶

کلام جدید- استاد سلکی کلام جدید- استاد سلکی کلام جدید- استاد سلکی کلام جدید- استاد سلکی کلام جدید- استاد سلکی کلام جدید- استاد سلکی
شنبه

۱۴/۱۱/۹۶

اخلاق فردی و اجتماعی آداب سفر –استاد سلکی اخلاق فردی و اجتماعی آداب سفر –استاد سلکی اخلاق فردی و اجتماعی آداب سفر –استاد سلکی اخلاق فردی و اجتماعی آداب سفر –استاد سلکی اخلاق فردی و اجتماعی آداب سفر –استاد سلکی اخلاق فردی و اجتماعی آداب سفر –استاد سلکی
یکشنبه

۱۵/۱۱/۹۶

ارتباط فرهنگی و شیوه های تبلیغی – استاد علوی ارتباط فرهنگی و شیوه های تبلیغی – استاد علوی ارتباط فرهنگی و شیوه های تبلیغی – استاد علوی شناخت عربستان-دکتر باقری شناخت عربستان-دکتر باقری شناخت عربستان-دکتر باقری
دوشنبه

۱۶/۱۱/۹۶

شناخت عربستان-دکتر باقری شناخت عربستان-دکتر باقری شناخت عربستان-دکتر باقری شناخت عربستان-دکتر باقری شناخت عربستان-دکتر باقری شناخت عربستان-دکتر باقری
سه شنبه

۱۷/۱۱/۹۶

حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی
چهارشنبه

۱۸/۱۱/۹۶

حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی رایانه وآموزش مجازی-استاد علی صاحبی   رایانه وآموزش مجازی-استاد علی صاحبی   رایانه وآموزش مجازی-استاد علی صاحبی
پنج شنبه

۱۹/۱۱/۹۶

حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی حج در اندیشه امام ورهبری استاد احمدی رایانه وآموزش مجازی-استاد علی صاحبی   رایانه وآموزش مجازی-استاد علی صاحبی   رایانه وآموزش مجازی-استاد علی صاحبی
جمعه

۲۰/۱۱/۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به سوال امنیتی پاسخ دهید *