کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

جهت ثبت نام در دوره های بینش مطهر مشخصات خود را در فرم زیر کامل نمایید.

لطفا قبل از تکمیل فرم مبلغ ۹۶ هزار تومان دوره را واریز کرده و شماره پیگیری آن را در فرم وارد نمایید.
توجه داشته باشید در صورت عدم پرداخت وجه و ثبت شماره پیگیری در فرم، ثبت نام شما انجام نخواهد شد.
درگاه پرداخت بانک ملت

فرم ثبت نام