شبهات

پاسخگویی به شبهات روز از طریق نظام فکری استاد شهید مرتضی مطهری

شبهه تعطیلی مناسک و مراسم دینی و ناکارآمدی برخی مفاهیم دینی

مسلمانان ادعا می کنند که دین و مفاهیم اسلامی برای حل بحران ها در عصر مدرن پابه پای علم و دانش جایگاه و کارایی دارد و حال انکه با شیوع ویروس کرونا شاهد تعطیلی مناسک و مراسم دینی و ناکارآمدی برخی مفاهیم دینی از جمله، دعا، توکل، توسل و … …

ادامه مطالب