کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

دانلود مجموعه رنگ آمیزی مذهبی (امام رضا (ع))

دانلود مجموعه ۹ طرح رنگ آمیزی مذهبی که به موضوع زندگی امام رضا (ع) پرداخته است.

این نقاشی ها از مجموعه کتاب رنگ آمیزی کودکانه۱، کاری از معاونت کودک و نوجوان موسسه فرهنگی نور و نشاط می‌باشد که حاصل زحمات چندین ساعته افراد این مجموعه می‌باشد.

مبلغ ناچیزی جهت ارزش نهادن به این قبیل کار ها و حمایت از متولیان امر جهت دانلود در نظر گرفته شده است.