بایگانی وبلاگ

دانلود کتاب نور و نشاط ۴ ویژه مربی

طرح درس های تربیت دینی ویژه مدارس ابتدایی این طرح درس ها در سه حوزه احکام ، اخلاق و اعتقادات ویژه دانش آموزان پایه های سوم ، چهارم و پنجم مدارس ابتدایی طراحی و تدوین شده است .

ادامه مطالب

دانلود کتاب تربیت از دیدگاه رهبری (تزکیه یعنی تربیت)

پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، از دو کتاب جناب آقای امیرحسین بانکی پورفرد)تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری – و کودک، نوجوان و جوان از دیدگاه مقام معظم رهبری( استفاده شده است که در پایان هر سخنرانی تاریخ و ماخذ آن ذکر گردیده است. در کتاب حاضر صرفا به …

ادامه مطالب