بایگانی وبلاگ

دانلود کتاب تربیت از دیدگاه رهبری (تزکیه یعنی تربیت)

پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، از دو کتاب جناب آقای امیرحسین بانکی پورفرد)تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری – و کودک، نوجوان و جوان از دیدگاه مقام معظم رهبری( استفاده شده است که در پایان هر سخنرانی تاریخ و ماخذ آن ذکر گردیده است. در کتاب حاضر صرفا به …

ادامه مطالب