کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

آیا زنی که تحمل می کند و فشارها را تاب می آورد موفق است

0
0

به نظر شما زنی که تحمل می کند و فشارها را تاب می آورد وانواع مرارتها را به جان می خرد برای حفظ زندگی خانوادگی موفق است هر چند شکست خورده باشد؟

0
0

ببینید بچه ها موفق کسی نیست که خیلی پول بدست بیاورد وموفق کسی است که از آن تلخی که می کشد خوشحال باشد اگر خوشحال است موفق است اگر خوشحال نیست نه موفق نیست.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید