کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

احترام بچه ی کوچکتر به بزرگتر

0
0

اينکه فرموديد بچه کوچيک تر بايد به بچه بزرگتر احترام بگذارد بچه کوچک تحقيير نمي شود؟

0
0

احترام به بزرگترتحقييرايجادمي کند؟؟؟اگربچه اي به برادربزرگترش احترام نگذاشت فردابه پدرش هم احترام نمي گذاردچون سلسله مراتب واگربه پدرش احترام نگذاشت به خداهم احترام نمي گذارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید