کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

اگر کسی را دوست داشته باشیم اما اوهیچ احساسی به من نداشته باشد و من را باور نداشته باشد آیا ایشان شایسته دوستی است چطور باید با او رفتار کرد؟

0
0

اگر کسی را دوست داشته باشیم اما اوهیچ احساسی به من نداشته باشد و من را باور نداشته باشد آیا ایشان شایسته دوستی است چطور باید با او رفتار کرد؟

0
0

اولا باید ببینی که دوست دارد و این همه تو برای او مایه می گذاری.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید