کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

با مرد خسیس چگونه باید رفتارکن

0
0

با مرد خسیس چگونه باید رفتارکن

0
0

ما احادیثی که از معصومین داریم خست را نشانه ترس از بی روزی شدن می دانند.

آدم هایی که خسیس هستند اعتقاد ندارند به رزاق بودن خداوند. آدم های خسیس اگر درونی تغییر نکنند کسی نمی تواند آنها راتغییر بدهد و به این سادگی ها تغییر دادن آنها امکان پذیرنیست ولی کاری که می‌توانیم برای مثال انجام دهیم در ارتباط ، زیاد آزارشان ندهیم با خریدن، با بیرون رفتن چون واقعا احساس می کنند در حال مرگ هستند، آورده اند یک آدمی بود بایستی خمس مالش را می داد به پسرش گفت من را به تیر ببند تا بگویم چه کار کنی .پسر گفت:چرا؟ گفت: تو این کار را انجام بده آن هم با طناب او رابست به تیر.گفت:سریع این پولی که توی آن جعبه است بردار بده به فلانی به حاج آقا بگو که خمس پدرم است تا دستش را زد به آن کیف گفت: من بمیرم اگر تو به حرف من گوش بدهی من یک چیزی گفتم : جان من ، هر چه التماس کرد پسر رفت برگشت، گفت : من بمیرم اگر دست من باز بود نمی گذاشتم تو زنده از این دکان بیرون بروی آقایون بعضی ها خرید کردن و خرج کردن برایشان خیلی مشکل است و برایشان خیلی سنگین است .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید