کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

بهبود روایط پدر و پسر

0
0

براي بهتر شدن رابطه پدر و پسر ,من مادر بايد چه کنم؟ هميشه با هم جدل مي کنند و هيچ وقت کوتاه نمي ايند؟

0
0

بزرگترين کاري که ميکنيد هيچ وقت به پدرنگو تو به اين بچه رسيده بودي اين بچه اين جوري نميشد عقده اي نميشد از اون اولشم بهت گفتم بهش برسي اينقد نرسيدي که رواني شد!خدااز سر تقصيرت نگذره اين بچه رواني کردي. اينجوري حرف نزن اگر يه ذره هم علاقه داره ديگه هيچ کاري نمي کنه.برعکس بگو نگاش که مي کني کيف مي کنم طرفت که مياد لذت مي برم باهاش حرف ميزني دلم غش ميره کيف مي کنم شماباهم باشيد .مردخونتو گاهي اوغات اماده کن بگوباپسر بلند شو برو بيرون .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید