کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

رابطه عاطفی در محیط کار ها

0
0

اگر با همه صحبتها باز هم در محیط کارها رابطه ی عاطفی شکل گرفت چگونه باید با آن برخورد کنیم حالا این ارتباط یکطرفه یا دوطرفه ؟

0
0

دقت کنید رابطه عاطفی را با رفتار جدی می شود وجلویش را گرفتT دقت کنید ،حتما مرز گفتگویتان را مشخص کنید مثلا وقتی همکار خانمی با آقا تماس گرفته می شود خیلی جدی با ایشان صحبت کنیم وبگوییم سلام خانم حال شما بفرمایید از اینکه تماس گرفته اید کاری داشتید وبعد از اینکه او کارش را گفت خیلی جدی بگوئیم خانم مگر متوجه نشدید که به شما گفتم چرا دوباره زنگ زدید امااگر رفتار سوء استفاده کننده داشته باشیم به او می گوییم خانم ،بله ،چه عجب به من زنگ زدی ،خوب چه کار داشتی وهمینطور حرفهای پشت سر هم و با منظو رسوء استفاده .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید