کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

عوامل جسمي مهم در قصه گويي چیست ؟

0
0

عوامل جسمي مهم در قصه گويي چیست ؟

0
0

ورزش لازم است. وزن شما در قصه مهم است. خنده، صورت بدون خنده به درد قصه نمي خورد. قد بايد متناسب باشد. تيپ بدني آدمهاي عضلاني بدترين قصه گوها هستند.تيپ شخصيتي در قصه خيلي مهم است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید