کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

پدرم همش سرش تو گوشیه

0
0

من از مادرم خيلي راضي هستم وهيچ توقعي ندارم ولي پدرم هميشه دير از سرکار مي ايد و وقتي مي ايد همش درگوشي است درشبکه هاي اجتماعي اگر کمتر در گوشي برود وبه من توجه کند وبازي کنيم خيلي خوب مي شد که پدرم کمتر با گوشي باشد و مي خواهيم شما به پدرم بگوييد چند روز سراغ شبکه هايه اجتماعي نرود و سر خودش را با موبايلش بند نکند؟ شماره پدرم راهم ميدهم تا بهش زنگ بزنيد و تذکر بدهيد؟

0
0

يه مسلمان به يه مسلمان چيزي را که بايد از خدا مي خواسته خواسته اين مسلمان بايد خيلي عوضي باشد که زنگ نزند و اون مسلمان بايد خيلي بد باشد که فکر کند پسرش بداست پسرش ارزو داردپسرش بداست پسرش ارزوداردبيشتر نوکر پدرش باشد هيچ ارزوي ديگري ندارد.فاميل من اومده بود خونه ما پسرش باپسرم رفتن در اتاقي گل بازي کنند بعد برگشت گفت: کردي عيب نداره يک گل کوچولو بزنم تو صورتت دستمو کردم تو گل زدم تو صورتش گفتم اينجوري  مي خواي بزني؟ بعد گل گل ورداشت با خنده گفت خيلي باحالي وزد به صورت من بزاريدبازي کنند اينها مهم نيست ها اخرش دردناک ,گفت اگر توپدرم مي شدي خيلي بهتر بود من ديگه مجبور شدم کل گلا رو بمالم که ديگه اشکهام رو نبيند چون ازکارخودم خجالت کشيدم وهي به خودم لعنت مي فرستادم که چرااين کارو کردم يااين کاشکي اصلامنو نديده بود کاش همچين غلطي نمي کردم چون تاقبل از اين شايد اصلا فکر نميکرديد پدرم بتونه همچين کاري بکنه.رفتم يزدسخنراني يک دخترخانمي پايه صحبت من بلند شد وگفت واقعا شمابابچه هاتون بازي ميکنيد ؟گفتم به خدا بازي مي کنم. گفت من چي کار کنم تو عمرم يه بار بابام باهام بازي نکرده واقعا بايد چي کار کنم شما به من بگيد؟ بذاريد بچه ها اشتباه کنند. خطااشکال ندارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید