کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

پسرم در دوستیابی بسیار ضعیف است

0
0

پسرم در دوستیابی بسیار ضعیف است حتی حاضر نیست فامیل هم کلاسی را که کنارش نشسته را بپرسد مدتی است که ابروهایش را می کند درمهارتهای حرکتی بسیار ضعیف است خیلی کم بازی می کند به مطالعه مطالب غیردرسی بسیار اهمیت می دهد در دوره کودکی نقاشی مطالعه در مورد حیوانات و در دوره راهنمایی پیرامون زندگی14 معصوم ؟

0
0

وقتی یک بچه ای اضطراب دارد شروع می کند به کندن ابرو ها ،وقتی یه بچه ای اضطراب داردصورتش تیک می گیرد، اضطراب دارد لکنت زبان می گیرد، اضطراب دارد اختلال اشتها می گیرد ولی وقتی اضطرابش باانزوای اجتماعی توام می شودیعنی بچه دررشدش مشکل دارد یعنی مسیررشدخوب طی نکرده در یک مرحله مانده است این رابایدکمکش کنیم مراحل رشدرا پیش ببردکه این کاربه مشاوره نیازدارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید