کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

پسر من 16سال دارد لجباز است قهر مي کند

0
0

پسر من 16سال دارد لجباز است قهر مي کند تا با او حرف ميزنم قهر ميکند حرف نمي زند چيزي نمي خورد مجبور ميشويم باهاش صحبت کنيم گريه مي کند احترام نميگذارد خيلي زودرنج است؟

0
0

اختلال {ODD}يعني ناسازگاري و ناتواني در سازگاري مقابله اي .يعني بچه اي است که ناسازگاري را لذت ميبرد انزوای راخيلي دوست داردوروابطش تلخ مي شودواگردرهرسايتي مراجع کنيد.مي گه راه حلش حمايت هاي اجتماعي يعني حضوراين بچه درگروه هاي که کم کم شکل رفتارش را،احساس رفتارش را،وشناخت رفتارش را ،عوض بکندوبتواندنوعي بازدهي مجرد يا بازسازماني مجدد رفتار داشته باشد و اصلاح رفتار و گرنه اين رفتار در اينده به اختلال شخصيتي تبديل مي شود و مي تواند مشکلات بيشتري را در بر بيارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید