کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

یک مرجع وکتاب خانواده درمانی ذکر کنید؟

0
0

یک مرجع وکتاب خانواده درمانی ذکر کنید؟

0
0

یک مجله هست به نام مجله مطالعات خانواده و در هر شماره آن هفت یا هشت مقاله است وهمه ی نویسندگان آن متخصص مسایل خانواده هستند توی آن مجله هر شماره چهار تا کتاب معرفی می شود،مرجع خوبی است برای تکنیک های مشاوره خانواده درمانی را می توانید کتاب مشاوره خانواده خانم دکتر دیلمی را بخوانید که همسر من است .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید