بایگانی برچسب: آموزش سوره تین

آموزش سوره تین از طریق بازی (بازی باغ زیتون)

کودکان دست یکدیگر را گرفته، به صورت دایره می ایستند و منظره یک باغ را نشان میدهند. دو نفر از کودکان به عنوان فروشنده و خریدار انتخاب شده، وارد دایره (باغ زیتون و انجیر) می شوند. خریدار از فروشنده می پرسد: باغ زیتون می فروشی؟ باغ انجیر می فروشی؟ فروشنده می گوید؟ …

ادامه مطالب