بایگانی برچسب: امتحان مادران قصه گو

برگزاری آزمون تعیین سطح دوره تربیت مربی جشنواره مادران قصه گو

آزمون کتبی تعیین سطح در مورخه ۵ بهمن ۱۳۹۴ و مصاحبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ دار فرهنگسرای کودک و آینده برگزار شد . برگزیدگان به عنوان مربیان جشنواره به مراکز آموزشی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد معرفی شدند .

ادامه مطالب