بایگانی برچسب: بینش

آغاز سلسله همایش های بینش مطهر در دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

اولین جلسه از سلسله نشست های بینش مطهر در دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در اسفند ماه ۱۳۹۳ برگزار شد.  سخنران این مراسم که به همت دانشجویان این دانشگاه و دبیرخانه بینش مطهر استان برگزار گردید ، جناب آقای دکتر هاشمی گلپایگانی بودند. در این همایش حدود ۵۰ نفر از …

ادامه مطالب