بایگانی برچسب: تخریب بقاع متبرکه بقیع

بشکند دستی که ویران کرد این گلخانه را

غروب ،غریبانه ، در ذره ذره ی خاک بقیع قد می‏کشد. مدینه، به پرواز کبوتران دل میسپارد و خورشید، قد خم می‏کند…. غریبانه باید گریست برای مظلومیتی که گلوی عاشقان را لبریز از بغض غربت نموده است دلم فقط اشک می خواهد وگنبد خضرا را بهانه می گیرد وغربت بقیع …

ادامه مطالب