بایگانی برچسب: جشن انقلاب در مدارس

جشن انقلاب درمدارس مشهد

اجرای جشن انقلاب به درخواست مدارس مشهد توسط اعضای فرهنگی موسسه نور و نشاط طی روز های گذشته انجام گرفت . دبستان فرزانگان  –  فرامرزعباسی این برنامه در یک نوبت برای کلاس اول ، دوم و سوم و در نوبتی دیگر برای کلاس های چهارم ، پنجم و ششم برگزار شد …

ادامه مطالب