بایگانی برچسب: جشن

کبوترانه و جشن روزه اولی ها

امسال جشن روزه اولی ها را سپردند دست کبوترانه ! از شما چه پنهان ، خبر جشن دیرتر از آنچه فکرش را می کردیم به دستمان رسید. کار بسیار بود و زمان اندک . اما کسی که به نامش ، به یادش و به عشقش از  همان ابتدا آغاز کردیم …

ادامه مطالب