بایگانی برچسب: رسانه و آسیب های آن

آشنایی با رسانه و آسیب های آن

به همت دبیرستان دوره اول بعثت طرح مثبت بی نهایت برای دانش آموزان هفتم و هشتم در حال برگزاری است . تدریس موضوع رسانه و آسیب های آن در این دوره به جناب آقای سلطانی نژاد سپرد شده که هفته ای یک جلسه ارائه موضوع میشود .   ازجمله موضوعات مطرح …

ادامه مطالب