بایگانی برچسب: عفاف و حجاب

همایش کشوری توانمندسازی شبکه های موضوعی وزارت ورزش و جوانان

همایش توانمندسازی شبکه های تخصصی اندیشه ناب (اندیشه ورزی شهید مطهری) عفاف و حجاب و طلایه داران جهادی از تاریخ ۱۲/۶/۹۲ لغایت ۱۴/۶/۹۲ بمدت ۲ روز در استان گلستان شهرستان گرگان برگزار شد.  موسسه فرهنگی نور و نشاط رضوی که بعنوان نماینده استان خراسان رضوی در حوزه اندیشه ورزی شهید …

ادامه مطالب