بایگانی برچسب: ماه شعبان

کبوترانه در ماه خوبان

    با شور و شوق از این سو به آن سو می رویم دیوارها را پر می کنیم از حریر و گل و پروانه ریسه ها را محکم می بندیم و از رنگین کمان چراغ ها دلمان روشن می شود و امید توی قلبمان سوسو می زند. شادیم و …

ادامه مطالب